Menu

Hallo opleider,
interesse in accreditatie?

STAP-budget

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Zij kunnen deze subsidie gebruiken voor het volgen van een training, cursus of opleiding. De subsidie heet STAP, wat staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. De subsidie is inzetbaar voor scholingaanbod dat is opgenomen in het zogenoemde STAP-register. 

Heeft of verwerft u één of meerdere accreditaties bij KTNO? Dan is het goed om te weten dat wij als onderdeel van onze dienstverlening onze opleiders (voor zover gewenst, mogelijk én nodig) opvoeren richting UWV en DUO zodat scholingsactiviteiten kunnen worden opgenomen in het STAP-register.

Naar verwachting zal brancheorganisatie KTNO in de loop van 2022 door MKB-Nederland en sociale partners hiertoe in staat worden gesteld.

De overheid kiest er momenteel voor om de toegang tot het register stapsgewijs vrij te geven om overbelasting van het systeem te voorkomen. Branchespecifieke keurmerken komen in een latere fase dus aan bod. Hou er verder rekening mee dat de STAP subsidie ruimte biedt voor maximaal zo'n 40.000 aanvragen vanuit burgers en dat nader te bepalen criteria voor zowel opleider als aanbod aan de orde zijn!

Waarde van accreditatie.

Accreditatie is een kwaliteitskeurmerk waar veel waarde aan wordt gehecht door beroepsverenigingen en studenten. Terecht, want het zegt iets over de kwaliteit van uw scholing en uw kunde als opleider. Het is dus niet voor niets dat er ook een prospectieve waarde aan accreditatie zit. Met andere woorden: een inschatting vooraf wat men kwalitatief zou moeten kunnen verwachten.

Een extra bevestiging hiervan is de erkenning van uw scholing door beroepsverenigingen zelf. Uw studenten ontvangen studiepunten van hun vereniging wanneer zij een erkende scholing volgen en daarnaast krijgen uw studenten, indien u een erkende opleiding aanbiedt, toelatingsmogelijkheden om lid te worden bij een vereniging. Alleen bij KTNO kunt u uw studenten en cursisten écht duidelijkheid bieden over het perspectief na afronding.

Bovendien kunt u ons als intermediair inzetten voor uw studenten mochten zij ergens tegen muren aanlopen. Wij helpen hen graag verder, want wij kennen vanuit onze jarenlange ervaring mogelijkheden waar anderen ze niet zien.

Het accreditatieplatform van de toekomst.

Accreditatie is een startpunt. Wij leggen de lat op haalbare hoogte en werken gaandeweg samen met de opleider aan het inzichtelijk maken en verhogen van kwaliteit.

Maar in het belang van het CAM-veld gaan wij verder. Wij bieden opleiders een online etalage, scheppen duidelijkheid over het toekomstperspectief van een scholing bij diverse verenigingen, brengen alle doelgroepen met elkaar in contact, helpen opleiders groeien, brengen online innovaties die wérken en zijn koploper in modernisering van dit werkveld. 

Leer KTNO kennen

Optimale online presentatie.

Als opleider heeft u een podium nodig voor uw scholingen. Met maandelijks 4000 unieke bezoekers biedt KTNO u een plek waar uw scholingen optimaal gepresenteerd, gevonden en bekeken worden.

Met behulp van een gebruiksvriendelijk platform, uitgebreide search, handige scholingsagenda en integratie op social media helpen wij u actief aan meer deelnemers. Maar dit gaat niet zonder eigen inspanningen; een actieve, betrokken samenwerking en eigen promotie is nodig om hier samen in te slagen.

Meer informatie

Modern kwaliteitsbeheer.

Wij accrediteren opleidingen, modules en bij- en nascholingen op basis van marktconforme criteria. Wij vragen een online uitgewerkt studieplan en inzage in de kennis en ervaring van docenten om een startoordeel te geven.

Wanneer u accreditatie heeft verkregen, moet u dit zien als een startpunt. Wij geven u vertrouwen en helpen u beter inzicht te krijgen in de kwaliteit van uw scholing. Accreditatie is voor ons een continu proces van kwaliteitsbeheer, waar uw betrokkenheid als opleider voor nodig is.

Meer informatie

KTNO als brancheorganisatie lid van MKB Nederland!

MKB-Nederland komt op voor het belang van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (0-250 medewerkers).

Leden zijn ruim 120 brancheverenigingen uit uiteenlopende sectoren, zoals de detailhandel, industrie, bouw, cultuur, zorg, transport, recreatie en (zakelijke) dienstverlening. Gezamenlijk vertegenwoordigd MKB-Nederland ruim 170.000 ondernemers. Met het lidmaatschap van MKB-Nederland maakt KTNO deel uit van een invloedrijk netwerk van beslissers in politiek en bedrijfsleven. En bepaalt zo mede onze inzet in Den Haag, in Brussel en op lokaal niveau. Door krachten te bundelen bereiken we meer voor ondernemers.

meer over MKB Nederland Bekijk leden

Actief deelnemende beroepsverenigingen.

Voordelen van deelname.

Binnen 3 weken
uitsluitsel over
uw accreditatie-
aanvraag

Praktische, digitale aanvraagprocedure met marktconforme
kwaliteitseisen

Bereik meer dan 4000 zorgverleners per maand via onze website en social media kanalen

BEKIJK ALLE VOORDELEN

Meer informatie.


Benieuwd naar de mogelijkheden van accreditatie? Lees dan meer over de criteria, kosten en procedure.

Account aanmaken

Verzorgt u voor eigen rekening en risico bij- en/of nascholingen, modules of vakopleidingen?
Klik dan op onderstaande knop om u gratis en vrijblijvend als nieuwe opleider bij ons te registreren.

U krijgt na e-mail verificatie een afgeschermde omgeving ter beschikking,
zodat u in uw eigen tempo aan de slag kunt.

Account aanmaken