Samen werken aan kwaliteit.

Accreditatie is een continu proces en heeft de betrokkenheid nodig van alle doelgroepen. De opleider, vereniging, docent en student dragen allemaal bij aan het inzichtelijk maken en verbeteren van kwaliteit. Wanneer u met KTNO gaat samenwerken, doen wij dus ook nadrukkelijk een beroep op uw betrokkenheid. Betrokkenheid om samen voor de hoogst haalbare kwaliteit te gaan, maar ook betrokkenheid op onze missie en visie. 

Visie & missie

Modern kwaliteitsbeheer.

Uniek aan onze werkwijze is dat wij zorgverleners actief bij kwaliteitsbeheer betrekken. Uw oud-studenten worden verzocht een beoordeling af te geven en deze waarderingen delen we op ons platform. Bij de jaarlijkse verlenging van uw registratie wegen de ontvangen beoordelingen mee en biedt dit ons mogelijkheid om u van feedback te voorzien op kritische kwaliteitsaspecten.

Een groot voordeel van beoordelingen centraliseren, is dat er eerlijke en duidelijke feedback van deelnemers komt over kwaliteit. Zo ontstaat er een online visitatie en validatie systeem dat een einde maakt aan hoge kosten van bijvoorbeeld een audit enerzijds én sociaal wenselijk ingevulde feedback-formulieren anderzijds. Wij helpen u bij het verzamelen van beoordelingen met een gratis aan te vragen folder en een online uitnodiging voor beoordeling.

Onze keurmerken.

Particulier onderwijs valt niet onder het toezicht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Om tot vergelijkbare kwaliteit te komen, toetst en beoordeelt KTNO op een vergelijkbare manier.

Wanneer u accreditatie heeft verkregen, mag u één van deze keurmerken bij de betreffende scholing op uw eigen website plaatsen. Hierdoor geeft u (potentieel) studenten op uw eigen website duidelijkheid over uw KTNO accreditatie. Wij adviseren altijd een link naar het scholingsprofiel bij KTNO op te nemen als hyperlink onder de afbeelding, zodat de informatie door de bezoeker kan worden geverifieerd.