ik ben hier als...

Menu

Wat is KTNO?

Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van vakopleidingen, modules en bij- of nascholingen in het particulier onderwijs, met ruime ervaring in complementaire gezondheidszorg (CAM-zorg).

KTNO combineert specifieke kennis van CAM-zorg met knowhow van kwaliteitsborging en moderne informatietechnologie. Onze accreditatietrajecten richten zich op beoordeling, verbetering en ontwikkeling van kwaliteit.

Samen werken aan optimale kwaliteit.

Wij leveren al bijna 10 jaar geverifieerde informatie over de kwaliteit en doelmatigheid van meer dan 1350 unieke zorgconcepten in Nederland. Kwaliteitsbeheer doe je het allerbeste samen.

Waar opleiders zich inspannen om conform onze kwaliteitscriteria te werken, doen verenigingen uitspraak over erkenning. Nieuw is dat we ook zorgverleners bij het kwaliteitsbeheer betrekken door evaluaties via ons platform te laten verlopen. 

Keurmerk.

Particulier onderwijs valt niet onder het toezicht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Om tot vergelijkbare kwaliteit te komen, toetst en beoordeelt KTNO op een vergelijkbare manier.

Pas bij accreditatie ontvangt een scholing ons keurmerk en publiceren we erover op onze website.


Onze visie.

Een onafhankelijk kwaliteitskeurmerk van het werkveld zelf is onontbeerlijk wil je samen de stap zetten naar een excellente beroepsgroep mét zelfreinigend vermogen.

Het vraagt om onderwijskundige kennis,  ervaring, technologische innovatie, brede betrokkenheid én durf om kritisch, zonder vooringenomenheid een uitspraak te kunnen doen over de kwaliteit van het grootste CAM-scholingsaanbod van Nederland.

Onze missie.

We vormen een online loket waar iedereen die zich professioneel bezighoudt met CAM-scholing terecht kan. Met een kritische, frisse blik en uitgerust met de nodige ervaring en marktconforme criteria, brengen we kwaliteit in beeld. Samen maken we het verschil.