Menu

Wat is KTNO?

KTNO is een Nederlandse brancheorganisatie en accreditatie platform voor zorg professionals, beroepsverenigingen, opleiders en bij- en nascholingsinstituten in complementaire zorg. KTNO behartigt hun belangen, informeert externen en (waar)borgt de kwaliteit.

We spreken van complementaire gezondheidszorg en niet van alternatieve geneeswijzen omdat het in aanvulling op en niet in plaats van reguliere gezondheidszorg komt. Het kan aanvullend, op zichzelf staand of preventief ingezet worden. Binnen het zorg domein is steeds meer aandacht voor complementaire gezondheidszorg.

KTNO combineert specifieke kennis van complementaire zorg met knowhow van kwaliteitsborging en moderne informatietechnologie. Onze accreditatie- en assessment trajecten richten zich op beoordeling, ontwikkeling, accreditatie, erkenning én inzichten in kwaliteit van zowel onderwijsconcepten alsook van individuele professionals.

Wie is KTNO?

Het team van KTNO bestaat uit 4 fulltime medewerkers. Van links naar rechts zijn dit:

Rogier de Beijer | oprichter van KTNO, commissaris & accrediteur
Niels van Altena | bestuurslid & adviseur
Stefanie Straeter | bestuurslid, kwaliteits- & communicatiemanager
René van den Borg | adviseur

Wat doet KTNO?

Wij leveren al ruim 10 jaar geverifieerde informatie over de kwaliteit en doelmatigheid van meer dan 2000 unieke zorgconcepten in Nederland en België. Kwaliteitsbeheer doe je het allerbeste samen.

Waar opleiders zich inspannen om conform onze kwaliteitscriteria te werken, doen verenigingen uitspraak over erkenning. Nieuw is dat we ook zorgverleners bij het kwaliteitsbeheer betrekken door evaluaties via ons platform te laten verlopen.

Onze missie.

Met een kritische blik, moderne aanpak en veel ervaring brengen we kwaliteit in beeld en scheppen we duidelijkheid over het toekomstperspectief van scholingen. Wij staan 's morgens op omdat wij geloven écht verschil te kunnen maken. Het is ons doel om de kwaliteit van CAM-onderwijs te verhogen, de kwaliteit inzichtelijker te maken en het aanbod beter vindbaar te maken. 

Onze missie trekken we breder: een betere samenwerking realiseren tussen alle belanghebbenden én bijdragen aan een modernere, progressievere en innovatievere beroepsgroep.

Onze visie.

Wij zien een zorgmarkt voor ons waarbij complementaire zorg zich als excellente beroepsgroep heeft weten neer te zetten naast reguliere zorg. Waardoor er vertrouwen en samenwerking is ontstaan, met als primair doel betere preventie en behandeling van ziektes en aandoeningen.

Dit start hier en vraagt om onderwijskundige kennis, ervaring, innovatie, brede betrokkenheid én de durf om kritisch, zonder vooringenomenheid, een uitspraak te doen over de kwaliteit van het grootste CAM-scholingsaanbod van Nederland.

Lees verder