Menu

Wat is KTNO?

Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) is een online platform voor kwaliteitsborging van vakopleidingen, modules en bij- of nascholingen in het particulier onderwijs, met ruime ervaring in complementaire gezondheidszorg (CAM-zorg).

KTNO combineert specifieke kennis van CAM-zorg met knowhow van kwaliteitsborging en moderne informatietechnologie. Onze accreditatietrajecten richten zich op beoordeling, verbetering en ontwikkeling van kwaliteit.

Samen werken aan optimale kwaliteit.

Wij leveren al ruim 10 jaar geverifieerde informatie over de kwaliteit en doelmatigheid van meer dan 2000 unieke zorgconcepten in Nederland en België. Kwaliteitsbeheer doe je het allerbeste samen.

Waar opleiders zich inspannen om conform onze kwaliteitscriteria te werken, doen verenigingen uitspraak over erkenning. Nieuw is dat we ook zorgverleners bij het kwaliteitsbeheer betrekken door evaluaties via ons platform te laten verlopen.

Onze keurmerken.

Particulier onderwijs valt niet onder het toezicht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Om tot vergelijkbare kwaliteit te komen, toetst en beoordeelt KTNO op een vergelijkbare manier.

Pas bij accreditatie mag en deelnemende opleider gebruik maken van ons keurmerk. Kom je er een tegen, dan zou een klik op het keurmerk je naar een pagina op onze site moeten leiden zodat je accreditatie, erkenning en veel andere informatie kunt verifiëren.


Onze visie.

Een onafhankelijk kwaliteitskeurmerk van het werkveld zelf is onontbeerlijk wil je samen de stap zetten naar een excellente beroepsgroep mét zelfreinigend vermogen.

Het vraagt om onderwijskundige kennis,  ervaring, technologische innovatie, brede betrokkenheid én durf om kritisch, zonder vooringenomenheid een uitspraak te kunnen doen over de kwaliteit van het grootste CAM-scholingsaanbod van Nederland.

Lees verder

Onze missie.

We vormen een online loket waar iedereen die zich professioneel bezighoudt met CAM-scholing terecht kan. Met een kritische, frisse blik en uitgerust met de nodige ervaring en marktconforme criteria, brengen we kwaliteit in beeld. Samen maken we het verschil!
Actief deelnemende verenigingen