Menu

KTNO en de Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)

De Vakopleidingen, Modules  en Bij- of Nascholingen op deze website leidt mensen in géén geval op tot een door het ministerie van onderwijs wettelijk erkend MBO of HBO diploma. Het bestuur van Stichting KTNO benadrukt dat zorgverleners opgeleid worden voor een vak in plaats van een titel. Na het afronden van een studie ontvangt men een diploma, certificaat of bewijs van deelname dat erkend wordt door beroepsverenigingen binnen de complementaire gezondheidszorg (CAM-sector).

KTNO is geen vereniging wél facilitator
Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen heeft een faciliterende rol in informatie en is zelf géén beroepsvereniging. Wij verlenen uitsluitend accreditatie aan aanbieders die voldoen aan onze criteria en structureel blijk geven van goed handelen. Door op een correcte, moderne manier samen te werken ontstaat er meer duidelijkheid over wat valide én legitiem is. Het KTNO platform voorziet in deze behoefte.

Beroepsverenigingen
Het is aan beroepsvereniging(en) om te besluiten accreditaties al dan niet te erkennen zodat duidelijk wordt of een richting past bij het beroepsprofiel. Om dit voor hen makkelijk en beheersbaar te maken, bieden wij hen gratis online software aan waarmee deze erkenningen afgegeven kunnen worden. De erkenning is uitsluitend relevant indien je als zorgverlener een relatie met de betreffende beroepsvereniging onderhoudt óf dit wilt gaan doen. Op deze website kun je de helderheid vinden die nodig is: in elke registratie kun je onder het kopje "erkent door" zien welke vereniging erkenning heeft afgegeven. KTNO administreert deze erkenningen en kan daarbij tevens als intermediair optreden voor (aspirant-) zorgverleners.

Onafhankelijk
Zorgverzekeraars hebben CAM- vakverenigingen- en specialisten in Nederland verzocht gebruik te maken van onafhankelijke accreditatie-instituten zoals Stichting KTNO om de algehele kwaliteit van het onderwijsaanbod in de CAM-sector te kunnen verbeteren en bewaken. Lees meer over onze aanpak, visie en missie in onze CAM-zorg student zorgverlener showcase.