ik ben hier als...

Menu

Kwaliteitscriteria

KTNO hanteert marktconforme criteria voor de beoordeling van vakopleidingen, modules en bij- en nascholingen. Via uw account kunt u online een accreditatie-aanvraag bij ons indienen. Bij iedere aanvraag is bewijslast in de vorm van een studieplan noodzakelijk. Het karakter van de scholing is doorslaggevend bij de onderverdeling in vakopleiding, module of bij- en nascholing, gevolgd door het aantal EC (HBO-niveau) of SBU/studiebelastingsuren (MBO niveau).

Medische en Psychosociale Basiskennis
Met ingang van 1 maart 2018 neemt KTNO geen nieuwe aanvragen meer in behandeling voor Medische en/of Psychosociale Basiskennis opleidingen. Wel bieden wij de mogelijkheid deze opleidingen te registreren bij KTNO, onder de voorwaarde dat de betreffende opleiding door een ander accreditatie-instituut conform PLATO-normering is geaccrediteerd. 

Bijscholingen richten zich op verbreding van kennis waar nascholingen zorgen voor verdieping van bestaande kennis. Een bij- of nascholing beslaat maximaal 15 EC/420 SBU.

 • De bij- of nascholing wordt op MBO, HBO of WO niveau aangeboden.
 • Deze draagt bij aan de beroeps relevante deskundigheidsbevordering van de zorgverlener. Dit kan middels verbreding (nascholing) of verdieping (bijscholing) ten opzichte van de reeds aanwezige kennis.
 • Afgifte van certificaat of diploma, waar de totale studiebelasting op vermeld staat.
 • De docent(en) is/zijn inhoudelijk en didactisch voldoende gekwalificeerd. Dat wil zeggen minimaal 3 jaar gedegen ervaring hebben in de gegeven vakrichting en tenminste 1 jaar ervaring als docent of trainer. Dit moet naar voren komen in het Curriculum Vitae van de betreffende docent(en). Uitgezonderd op dit criterium zijn docenten die management trainingen verzorgen.
 • Het theoretisch kader is toegelicht en het HBO-niveau van de scholing is (indien van toepassing) aangetoond door de uitwerking van tenminste 2 HBO kerncompetenties (zie document ‘voorbeeld HBO kerncompetenties) en waar mogelijk/nodig is aanvullend bewijslast geleverd op eigen initiatief.
 • Het gebouw/lokaal en andere de voorzieningen zijn toegerust voor het lesgeven in de beoogde vorm. Noodzakelijke leermaterialen zijn aanwezig, van kwaliteit en in de ruimte te gebruiken.
 • De kwaliteit moet gemiddeld als voldoende worden beoordeeld door deelnemers.
 • Het studieplan van de scholing voldoet aan onze uitgebreide richtlijnen.
Modules vormen de kleinste afgeronde leereenheden van een opleiding of beroep en leiden op voor een specifieke competentie. Modules staan op zichzelf en vormen daarbinnen een afgerond geheel. Een module beslaat maximaal 60 EC/1680 SBU.

 • De module wordt op MBO, HBO of WO niveau aangeboden.
 • Een afsluitend examen is van toepassing.
 • Afgifte van certificaat of diploma, waar de kwalificatie en totale studiebelasting op vermeld staat.
 • De docent(en) is/zijn inhoudelijk en didactisch voldoende gekwalificeerd. Dat wil zeggen in het bezit zijn van een diploma Medische Basiskennis en/of Psychosociale Basiskennis op tenminste HBO-niveau, minimaal 5 jaar gedegen praktijkervaring in de gegeven vakrichting en tenminste 3 jaar ervaring als docent of trainer. Dit moet naar voren komen in het Curriculum Vitae van de betreffende docent(en). Uitgezonderd op dit criterium zijn docenten die management trainingen verzorgen.
 • Het theoretisch kader is toegelicht en het HBO-niveau van de scholing is (indien van toepassing) aangetoond door de uitwerking van tenminste 2 HBO kerncompetenties (zie document ‘voorbeeld HBO kerncompetenties) en waar mogelijk/nodig is aanvullende bewijslast geleverd.
 • Het gebouw/lokaal en andere de voorzieningen zijn toegerust voor het lesgeven in de beoogde vorm. Noodzakelijke leermaterialen zijn aanwezig, van kwaliteit en in de ruimte te gebruiken.
 • De kwaliteit moet gemiddeld als voldoende worden beoordeeld door deelnemers.
 • Het studieplan van de module voldoet aan onze richtlijnen.
 • Bij lichaamsgerichte therapieën moet praktijkoefening plaatsvinden en/of stage integraal onderdeel uitmaken van het geheel.
Vakopleidingen zijn een geïntegreerd geheel en leiden op tot een afgekaderd beroep. Ze bevatten beroepsgenerieke én beroepsspecifieke competenties die (zeer) gedegen uitgewerkt moeten zijn.  De vakopleiding strekt zich meestal over een langere periode uit. Er is geen sprake van een boven- of ondergrens als het gaat om het vereiste aantal uren.

 • De vakopleiding wordt op MBO, HBO of WO niveau aangeboden.
 • Een afsluitend examen is van toepassing.
 • Afgifte van een diploma, waar de kwalificatie en totale studiebelasting op vermeld staat.
 • De docent(en) is/zijn inhoudelijk en didactisch voldoende gekwalificeerd. Dat wil zeggen in het bezit zijn van een diploma Medische Basiskennis en/of Psychosociale Basiskennis op tenminste HBO-niveau, minimaal 5 jaar gedegen praktijkervaring in de gegeven vakrichting en tenminste 3 jaar ervaring als docent of trainer. Dit moet naar voren komen in het Curriculum Vitae van de betreffende docent(en). Uitgezonderd op dit criterium zijn docenten die management trainingen verzorgen.
 • Het theoretisch kader is toegelicht en het HBO-niveau van de scholing is (indien van toepassing) aangetoond door de uitwerking van alle HBO kerncompetenties die binnen de opleiding aan bod komen (zie document ‘voorbeeld HBO kerncompetenties) en waar mogelijk/nodig is aanvullende bewijslast geleverd.
 • Het gebouw/lokaal en andere de voorzieningen zijn toegerust voor het lesgeven in de beoogde vorm. Noodzakelijke leermaterialen zijn aanwezig, van kwaliteit en in de ruimte te gebruiken.
 • De kwaliteit moet gemiddeld als voldoende worden beoordeeld door deelnemers.
 • Het studieplan van de vakopleiding voldoet aan onze richtlijnen.
 • Bij lichaamsgerichte therapieën moet praktijkoefening plaatsvinden en/of stage integraal onderdeel uitmaken van het geheel.

Tarieven 2018

Wij brengen geen percentage per student in rekening maar overzichtelijke, vaste kosten. Er is een jaarlijks traject wanneer u nieuw bent met accreditatie via KTNO en een 3-jaarlijks traject voor vaste deelnemers.

1 jaar Accreditatie & Registratie  
Basis jaarbijdrage (standaard)€ 245,00
Collectieve klachtenregeling (standaard)
€   50,00
Per vakopleiding€   90,00
Per module€   80,00
Per bij- of nascholing€   70,00
MBK/PSBK scholing Plato-conform (uitsluitend registratie)
€   35,00
  
3 jaar Accreditatie & Registratie
Basis bijdrage (standaard)€ 698,25
Collectieve klachtenregeling (standaard)
€ 150,00
Per vakopleiding
€ 256,50
Per module
€ 228,00
Per bij- of nascholing
€ 199,50
MBK/PSBK scholing Plato-conform (uitsluitend registratie)
€   99,75


Optioneel 
KennisVink Pakket 1 jaar€ 1.575,00
KennisVink Pakket 3 jaar€ 4.252,50
 

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.


Basis (jaar)bijdrage
Dit zijn de standaard basiskosten voor deelname, registratie op onze website, promotie van uw scholingen via ons platform en publicatie op social media.

Collectieve klachtenregeling
Wanneer u bij ons bent aangesloten, maakt u automatisch gebruik van onze collectieve klachtenregeling. U kunt de klachtenregeling als basis-klachtenregeling of als beroepsmogelijkheid binnen uw bestaande klachtenregeling inzetten ten behoeve van scholingsactiviteiten.

Accreditatie & registratiekosten
Per unieke scholing betaalt u accreditatie & registratiekosten. Deze worden opgeteld bij de vaste bijdrage en collectieve klachtenregeling. In het geval van Medische en/of Psychosociale Basiskennis Plato-conform is er geen sprake van accreditatie maar uitsluitend van registratie. 3-Jaarlijkse trajecten zijn mogelijk na het eerste jaar succesvol en klachtenvrij deelnemen.
 
KennisVink pakket (optioneel)
Het KTNO KennisVink pakket is een totaalpakket dat alle jaarlijkse of 3-jaarlijkse kosten vervangt. Met het KennisVink pakket kunt u gedurende de looptijd een onbeperkt aantal aanvragen indienen.

Accreditatie in 15 stappen

 1. Om accreditatie te kunnen aanvragen, heeft u een opleidersaccount nodig dat u in een paar eenvoudige stappen kunt aanmaken.
 2. Met uw opleidersaccount kunt u zelf scholing(en) toevoegen die u graag ter accreditatie wenst in te dienen. Controleer voorafgaand aan de aanvraag zorgvuldig onze criteria en bekijk of het studieplan voldoet aan de richtlijnen. Zorg er bij de aanvraag voor dat alle benodigde documentatie is geupload en de bijbehorende docenten zijn opgegeven. 
 3. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u van ons een e-mail ter bevestiging van de opdracht en de corresponderende factuur waarin de kosten voor accreditatie, registratie en onze collectieve klachtenregeling zijn opgenomen.
 4. Zodra betaling door ons is ontvangen, nemen wij de opdracht direct in behandeling. 
 5. Mocht u geen accreditatie verkrijgen en er zijn verder geen lopende accreditaties of openstaande aanvragen, dan ontvangt u een creditnota voor de jaarbijdrage en klachtenregeling. Uiteraard nemen wij altijd even telefonisch contact met u op om de feedback persoonlijk te bespreken.
 6. Verwerking van uw aanvraag duurt gemiddeld 21 dagen.
 7. Zodra de scholing wordt geaccrediteerd, ontvangt u hiervan per e-mail een bevestiging met de bijbehorende rapportage.
 8. Vervolgens publiceren wij de rapportage omtrent de toetsing op onze website, waardoor zorgverleners direct uw scholing kunnen aantreffen als zij er naar zoeken.
 9. Wij attenderen de bij ons geregistreerde verenigingen maandelijks op nieuw afgegeven accreditaties en verzoeken hen deze te bekijken en waar mogelijk te erkennen. Zodra er erkenning door een beroepsvereniging plaatsvindt, ontvangt u hier automatisch bericht over. U hoeft zelf dus geen contact op te nemen met vereniging(en).
 10. Wanneer er accreditatie door ons wordt afgegeven, doen we dat op basis van onze kwaliteitscriteria. Deze criteria kunnen wijzigen. 
 11. U kunt met behulp van uw persoonlijke account ten alle tijde nieuwe aanvragen indienen of juist aangeven dat een scholing gestopt is. Wij zullen in dit laatste geval de accreditatie van de scholing de status 'inactief' geven. De scholing verdwijnt daarmee uit het overzicht van geaccrediteerde scholingen, maar blijft in uw opleidersprofiel wel zichtbaar voor zorgverleners en verenigingen. Hierdoor gaat de informatie omtrent de accreditatie niet verloren. 
 12. Uiterlijk drie maanden voor de einddatum van uw accreditatie(s) ontvangt u van ons automatisch bericht over verlenging. In dit kader zorgen wij dat al uw accreditaties dezelfde einddatum hebben. Einddata van accreditatie(s) kunt u terugvinden in uw opleidersaccount.
 13. Later afgegeven accreditaties krijgen zoveel als mogelijk dezelfde einddata als eerder verkregen accreditaties. Dit doen wij om één verlengingsmoment te laten ontstaan. 
 14. KTNO werkt in belangrijke mate op basis van gepast vertrouwen in de opleider. Daar hoort een pro-actieve houding bij als het gaat om het updaten van uw accountinformatie, studieplannen, docent informatie, startdata (agenda) en overige relevante zaken. 
 15. Accreditatie is een continu proces van informatie en innovatie in samenwerking met alle actoren in het veld. Informeer ons direct telefonisch of per e-mail wanneer u tegen (informatie) achterstanden aanloopt. Hierdoor kunnen wij instaan voor een duurzame, consistente samenwerking in kwaliteit.