Ik ben hier als...

Menu

Accreditatie in duidelijke stappen.

Heldere criteria.

KTNO hanteert marktconforme criteria voor de beoordeling van vakopleidingen, modules en bij- en nascholingen. Via uw account kunt u online een accreditatie-aanvraag bij ons indienen. Bij iedere aanvraag is bewijslast in de vorm van een studieplan noodzakelijk. Het karakter van de scholing is doorslaggevend bij de onderverdeling in vakopleiding, module of bij- en nascholing, gevolgd door het aantal EC (HBO-niveau) of SBU/studiebelastingsuren (MBO niveau).

Medische en Psychosociale Basiskennis
Met ingang van 1 maart 2018 neemt KTNO geen nieuwe aanvragen meer in behandeling voor Medische en/of Psychosociale Basiskennis opleidingen. Wel bieden wij de mogelijkheid deze opleidingen te registreren bij KTNO, onder de voorwaarde dat de betreffende opleiding door een ander accreditatie-instituut conform PLATO-normering is geaccrediteerd. 

Vakopleidingen zijn een geïntegreerd geheel en leiden op tot een afgekaderd beroep. Ze bevatten beroepsgenerieke én beroepsspecifieke competenties die (zeer) gedegen uitgewerkt moeten zijn.  De vakopleiding strekt zich meestal over een langere periode uit. Er is geen sprake van een boven- of ondergrens als het gaat om het vereiste aantal uren.

 • De vakopleiding wordt op MBO, HBO of WO niveau aangeboden.
 • Een afsluitend examen is van toepassing.
 • Afgifte van een diploma, waar de kwalificatie en totale studiebelasting op vermeld staat.
 • De hoofddocent(en) is/zijn inhoudelijk en didactisch voldoende gekwalificeerd. Dat wil zeggen in het bezit zijn van een diploma Medische Basiskennis en/of Psychosociale Basiskennis op tenminste HBO-niveau, minimaal 5 jaar gedegen praktijkervaring in de gegeven vakrichting en tenminste 3 jaar ervaring als docent of trainer. Dit moet naar voren komen in het Curriculum Vitae van de betreffende docent(en). Uitgezonderd op dit criterium zijn docenten die management trainingen verzorgen.
 • Het theoretisch kader is toegelicht en het HBO-niveau van de scholing is (indien van toepassing) aangetoond door de uitwerking van alle HBO kerncompetenties die binnen de opleiding aan bod komen (zie document ‘voorbeeld HBO kerncompetenties) en waar mogelijk/nodig is aanvullende bewijslast geleverd.
 • Het gebouw/lokaal en andere de voorzieningen zijn toegerust voor het lesgeven in de beoogde vorm. Noodzakelijke leermaterialen zijn aanwezig, van kwaliteit en in de ruimte te gebruiken.
 • De kwaliteit moet gemiddeld als voldoende worden beoordeeld door deelnemers.
 • Het studieplan van de vakopleiding voldoet aan onze richtlijnen. (downloadbaar via opleidersaccount)
 • Bij lichaamsgerichte therapieën moet praktijkoefening plaatsvinden en/of stage integraal onderdeel uitmaken van het geheel.
Modules vormen de kleinste afgeronde leereenheden van een opleiding of beroep en leiden op voor een specifieke competentie. Modules staan op zichzelf en vormen daarbinnen een afgerond geheel. Een module beslaat maximaal 60 EC/1680 SBU.

 • De module wordt op MBO, HBO of WO niveau aangeboden.
 • Draagt bij aan beroeps relevante deskundigheidsbevordering van de zorgverlener.
 • Een afsluitend examen is van toepassing.
 • Afgifte van certificaat of diploma, waar de kwalificatie en totale studiebelasting op vermeld staat.
 • De hoofddocent(en) is/zijn inhoudelijk en didactisch voldoende gekwalificeerd. Dat wil zeggen in het bezit zijn van een diploma Medische Basiskennis en/of Psychosociale Basiskennis op tenminste HBO-niveau, minimaal 5 jaar gedegen praktijkervaring in de gegeven vakrichting en tenminste 3 jaar ervaring als docent of trainer. Dit moet naar voren komen in het Curriculum Vitae van de betreffende docent(en). Uitgezonderd op dit criterium zijn docenten die management trainingen verzorgen.
 • Het theoretisch kader is toegelicht en het HBO-niveau van de scholing is (indien van toepassing) aangetoond door de uitwerking van tenminste 2 HBO kerncompetenties (zie document ‘voorbeeld HBO kerncompetenties) en waar mogelijk/nodig is aanvullende bewijslast geleverd.
 • Het gebouw/lokaal en andere de voorzieningen zijn toegerust voor het lesgeven in de beoogde vorm. Noodzakelijke leermaterialen zijn aanwezig, van kwaliteit en in de ruimte te gebruiken.
 • De kwaliteit moet gemiddeld als voldoende worden beoordeeld door deelnemers.
 • Het studieplan van de module voldoet aan onze richtlijnen. (downloadbaar via opleidersaccount)
 • Bij lichaamsgerichte therapieën moet praktijkoefening plaatsvinden en/of stage integraal onderdeel uitmaken van het geheel.
Bijscholingen richten zich op verbreding van kennis waar nascholingen zorgen voor verdieping van bestaande kennis. Een bij- of nascholing beslaat maximaal 15 EC/420 SBU.

 • De bij- of nascholing wordt op MBO, HBO of WO niveau aangeboden.
 • Deze draagt bij aan beroeps relevante deskundigheidsbevordering van de zorgverlener. Dit kan middels verbreding (nascholing) of verdieping (bijscholing) ten opzichte van de reeds aanwezige kennis.
 • Afgifte van certificaat of diploma, waar de totale studiebelasting op vermeld staat.
 • De docent(en) is/zijn inhoudelijk en didactisch voldoende gekwalificeerd. Dat wil zeggen minimaal 3 jaar gedegen ervaring hebben in de gegeven vakrichting en tenminste 1 jaar ervaring als docent of trainer. Dit moet naar voren komen in het Curriculum Vitae van de betreffende docent(en). Uitgezonderd op dit criterium zijn docenten die management trainingen verzorgen.
 • Het theoretisch kader is toegelicht en het HBO-niveau van de scholing is (indien van toepassing) aangetoond door de uitwerking van tenminste 2 HBO kerncompetenties (zie document ‘voorbeeld HBO kerncompetenties) en waar mogelijk/nodig is aanvullend bewijslast geleverd op eigen initiatief.
 • Het gebouw/lokaal en andere de voorzieningen zijn toegerust voor het lesgeven in de beoogde vorm. Noodzakelijke leermaterialen zijn aanwezig, van kwaliteit en in de ruimte te gebruiken.
 • De kwaliteit moet gemiddeld als voldoende worden beoordeeld door deelnemers.
 • Het studieplan van de scholing voldoet aan onze richtlijnen. (downloadbaar via opleidersaccount)

Scherpe tarieven.

Wij brengen geen percentage per student in rekening maar overzichtelijke, vaste kosten. Er is een jaarlijks traject wanneer u nieuw bent met accreditatie via KTNO en een 3-jaarlijks traject voor vaste deelnemers.

1 jaar Accreditatie & Registratie  
Basis bijdrage (standaard)€ 245,00
Collectieve klachtenregeling (standaard)
€   50,00
Per vakopleiding€   90,00
Per module€   80,00
Per bij- of nascholing€   70,00
MBK/PSBK scholing Plato-conform (uitsluitend registratie)
€   35,00
  
3 jaar Accreditatie & Registratie*
Basis bijdrage (standaard)€ 735,00
Collectieve klachtenregeling (standaard)
€ 150,00
Per vakopleiding
€ 270,00
Per module
€ 240,00
Per bij- of nascholing
€ 210,00
MBK/PSBK scholing Plato-conform (uitsluitend registratie)
€ 105,00


Optioneel 
KennisVink Pakket 1 jaar€ 1.575,00
KennisVink Pakket 3 jaar*€ 4.725,00
 

(*) Vraag bij interesse naar onze maatwerk offerte.
Bovengenoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Wijzigingen en tik- of schrijffouten voorbehouden.
Bovenstaande weergave betreft een tarievenoverzicht voor 2019.


Basis bijdrage
Dit zijn de standaard basiskosten voor deelname, registratie op onze website, promotie van uw scholingen via ons platform en publicatie op social media.

Collectieve klachtenregeling
Wanneer u bij ons bent aangesloten, maakt u automatisch gebruik van onze collectieve klachtenregeling. U kunt de klachtenregeling als basis-klachtenregeling of als beroepsmogelijkheid binnen uw bestaande klachtenregeling inzetten ten behoeve van scholingsactiviteiten.

Accreditatie & registratiekosten
Per unieke scholing betaalt u accreditatie & registratiekosten. Deze worden opgeteld bij de vaste bijdrage en collectieve klachtenregeling. In het geval van Medische en/of Psychosociale Basiskennis Plato-conform is er geen sprake van accreditatie maar uitsluitend van registratie. 3-Jaarlijkse trajecten zijn mogelijk na het eerste jaar succesvol en klachtenvrij deelnemen.
 
KennisVink pakket (optioneel)
Het KTNO KennisVink pakket is een totaalpakket dat alle jaarlijkse of 3-jaarlijkse kosten vervangt. Met het KennisVink pakket kunt u gedurende de looptijd een onbeperkt aantal aanvragen indienen.