Menu

Hallo opleider,
interesse in accreditatie?

Voordelen van deelname.

Binnen 3 weken
uitsluitsel over
uw accreditatie-
aanvraag

Praktische, digitale aanvraagprocedure met marktconforme
kwaliteitseisen

Bereik meer dan 4000 zorgverleners per maand via onze website en social media kanalen

ALLE VOORDELEN

Onderwijs op 1,5 meter afstand per 1 juni hervat!

EINDHOVEN, 20 mei 2020

Wij kunnen u melden dat met het kabinetsbesluit van 19 mei beoogd is ook opleidingen en cursussen tot maximaal 30 personen en met inachtneming van de afstandsregels per 1 juni weer mogelijk te maken. Dit kan met afhuren van een horecagelegenheid of buiten, maar mag ook in “normale” eigen cursusruimten plaatsvinden. Wel gelden dezelfde reserveringsregels en de verplichting tot het afnemen van controlegesprekken conform de binnen-horeca.

De veiligheidsregio’s zijn belast met de handhaving. De noodverordeningen van de veiligheidsregio’s nemen daarbij een centrale rol in. Hoewel de veiligheidsregio’s beogen zo veel mogelijk uniformiteit in hun noodverordeningen op te nemen en de aanwijzingen van het Rijk daarin leidend zijn, hebben individuele veiligheidsregio’s de bevoegdheid daarin in enige mate af te wijken. Hierdoor zou zich de omstandigheid kunnen voordoen dat er regionale verschillen optreden. De noodverordening van toepassing in de betreffende veiligheidsregio blijft niettemin leidend.

Fysieke scholing tot 100 personen wordt volgens het NCTV én het ministerie van economische zaken vrijgegeven per richtdatum 1 juli. Dit blijkt uit direct contact van ons bestuur met de overheidsinstanties. Tot die tijd wordt dagelijks bekeken hoe het staat met de ziekenhuiscijfers en de besmettingsgraad. Mochten deze aanleiding geven voor nieuwe afwegingen dan is dit denkbaar en worden wij (en dus ook alle KTNO opleiders) daarover geïnformeerd.

UPDATE: De noodverordening per 1 juni 12.00 uur is beschikbaar. Zoek deze hier op per veiligheidsregio of bekijk hier direct de variant voor Brabant Zuidoost.

Accreditatie in duidelijke stappen.

Altijd optimaal vindbaar.

Naast een handige scholingsagenda en uitgebreide search, hebben zorgverleners na login op hun account diverse andere mooie features ter beschikking.

Zo kunnen zij uw scholingen als favoriet markeren, eenvoudig meer informatie bij u opvragen en rechtstreeks genavigeerd worden naar het aanmeldformulier op uw website. Klik hier om te leren hoe.

Zo helpen wij u actief aan meer deelnemers.
24 uur per dag, 7 dagen in de week en alle dagen van het jaar.

Startdata in beeld.

Zorgverleners en studenten willen graag op elk moment duidelijkheid over wanneer een scholing start.

Via uw dashboard kunt u daarom heel eenvoudig startdata opgeven waarna de activiteit in onze scholingsagenda verschijnt op onze zorgverleners homepage.

Bekijken

Meer informatie.


Benieuwd naar de mogelijkheden van accreditatie? Lees dan meer over de criteria, kosten en procedure.

Actief deelnemende beroepsverenigingen.