Menu
Geeserraai 3
7938 TE Nieuw-Balinge

NMTN | Neuro Musculaire Therapeuten Nederland

Erkent accreditaties van KTNO als:
- Bij- en nascholingen
- Modules (erkenning als bij- en nascholing)

Omschrijving
De Neuromusculaire Therapeuten Nederland (NMTN) is de beroepsgroep
voor de Neuromusculaire Triggerpointtherapeuten.
Deze therapeuten hebben een HBO-conform Neuromusculaire
Triggerpointtherapie opleiding met succes afgerond. Ze zijn gespecialiseerd in het identificeren en behandelen
van klachten die gerelateerd zijn aan triggerpoints (werken met spier-, zenuw- en gewrichtsstelsel) en worden
ondersteund door de wetenschap en gangbare opvattingen over rationeel therapeutisch handelen.

De NMTN werkt vanuit een holistische visie en hanteert een definitie van gezondheid, waarin de cliënt ondanks zijn beperkingen het vermogen heeft zich aan te passen en zelf redzaam te zijn.
De  totale cliënt, de psychische-, lichamelijke-, sociale- en leefstijl aspecten staan bij ons centraal.

De therapiespecifieke vakkennis liggen op het segmentale, neurogene, musculaire, lymfiale, fasciale, het (ortho-)manuele vlak. Daarnaast is er aandacht voor preventie en coaching op het gebied van voeding en beweging. Een holistische benadering is het uitgangspunt.

Toelatingscriteria
NeuroMusculair Therapeut
NeuroMusculair behandelaar
Fysiotherapeut met kennis van Triggerpoints

De NMTN zet zich in voor de belangen van therapeuten die zich gespecialiseerd hebben in het identificeren en behandelen van klachten die gerelateerd zijn aan triggerpoints.