De Lingert 5709
6605 DP Wijchen
Media (3)
 • Actief sinds: 1999
 • Aantal scholingen: 2

Institute Brain Stimulating Method- de Jong® (IBSM)

BSM-De Jong® (Brain Stimulating Method) valt onder de complementaire zorg. De methode is Westers Holistisch van aard, in die zin dat het functioneren van de mens in zijn totaliteit wordt bekeken en niet de onderdelen of klachten afzonderlijk. Dit is een belangrijke pijler van BSM-De Jong®. Ieder mens ontwikkelt zich in zijn eigen tempo, dit wordt medebepaald door de mogelijkheden van het centrale zenuwstelsel.

De therapeuten werken vanuit de overtuiging dat de oorsprong van veel klachten in het fysieke gestel liggen. De therapeut onderzoekt het complete functioneren van een cliënt en analyseert de oorsprong en samenhang van de klachten, trekt geen conclusie aan de hand van de symptomen. Uitgaande van de opvatting dat ontwikkelings-, leer- en gedragsproblemen maar ook pijnklachten hun oorsprong kunnen hebben in een nog onvoldoende ontwikkeling van bepaalde hersengebieden en/of organen worden bij BSM-De Jong® het zenuwstelsel en de werking / uitrijping van organen gestimuleerd door het uitvoeren van eenvoudige neurologische bewegingsoefeningen ondersteund door voedingsadviezen en, indien nodig, supplementen.

De BSM therapeut is deskundig wat betekent dat de therapeut verdiepende kennis heeft over het functioneren van het centraal zenuwstelsel en dit kan uitleggen en toepassen. De kennis is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.

De therapeut is zorgvuldig: hij/zij handelt vanuit vertrouwelijkheid, overziet het geheel, is zich steeds bewust van de effecten van zijn/haar handelen. Daarnaast is een objectieve beroepshouding van belang, de therapeut werkt vanuit feitelijke informatie die hem wordt aangereikt. Waar nodig worden grenzen bewaakt, de therapeut biedt in veel situaties hulp en weet ook wanneer er moet worden doorverwezen naar andere disciplines. Tot slot communiceert de therapeut helder, altijd in staat en bereid in contact te treden met de cliënt en zijn/haar omgeving. Therapeuten lid van de Beroepsvereniging
van BSM-De Jong® Therapeuten (BBT) zijn up to date bijgeschoold op het vakgebied en te vinden via www.brainstimulatingmethod.nl.

Docenten (6)

 • Evelien Schuurman-Klei MSc

  1 scholingen


 • Hanneke van Asseldonk MSc

  1 scholingen


 • Angelique De Beule

  0 scholingen


 • Trudy Vlot

  1 scholingen


 • Rob Seelen

  2 scholingen


 • Liesbeth Rijsdijk

  0 scholingen