Menu

VVET | Verbond Van Energetisch Therapeuten

Erkent accreditaties van KTNO als:
- Bij- en nascholingen
- Modules (erkenning als bij- en nascholing)

Omschrijving
We behartigen de belangen, bevorderen de samenwerking, waarborgen kwaliteit en eigenheid voor de bij ons aangesloten energetisch therapeuten. Door expertise, samenwerken en onze eigenheid, draagt Energetisch Therapie bij aan de integrale gezondheidszorg in samenwerking met de reguliere en complementaire zorg.

Toelatingscriteria
Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET)
Leden van de VVET zijn energetisch therapeuten die in het bezit zijn van een Hbo-niveau diploma (240 EC's) van een door ons erkende beroepsopleiding energetische therapie (ET). Verder heb je naast je diploma ET een geaccrediteerd diploma medische basiskennis (als je lichaamsgericht werkt) of psychosociale basiskennis (als je gespreks-georiënteerd werkt) behaald, welke voldoet aan de Plato-eindtermen. De door ons geaccrediteerde beroepsopleidingen vind je op onze website. VVET-leden komen in aanmerking voor vergoeding door zorgverzekeraar(s).

Geïnteresseerd?  Meld je dan aan via onze website www.vvet.nl/aanmeldformulier.

contactgegevens VVET
-  secretariaat@vvbet.nl
-  06 50 44 68 25
-  www.vvet.nl
-  https://www.facebook.com/beroepsverenigingvvet
-  https://nl.linkedin.com/company/vvet

Erkenning afgegeven bij KTNO accreditatie
Alle door ons afgegeven erkenningen gelden als bij-/nascholing voor de bij ons aangesloten therapeuten.

MBK/PsBK bij-/nascholing conform Plato-eindtermen worden alleen erkend als MBK/PsBK bijscholing als deze een SNRO en/of CPION/CGO accreditatie heeft.