Menu

VVET | Verbond Van Energetisch Therapeuten

Erkent accreditaties van KTNO als:
- Bij- en nascholingen
- Modules (erkenning als bij- en nascholing)
- Modules (erkenning geeft mogelijkheden voor toelating)

Omschrijving
We behartigen de belangen, bevorderen de samenwerking, waarborgen kwaliteit en eigenheid voor de bij ons aangesloten energetisch therapeuten. Door expertise, samenwerken en onze eigenheid, draagt Energetisch Therapie bij aan de integrale gezondheidszorg in samenwerking met de reguliere en complementaire zorg.

Toelatingscriteria
Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET)
Leden van de VVET zijn energetisch therapeuten die in het bezit zijn van een Hbo-niveau diploma (240 EC's) van een door ons erkende beroepsopleiding energetische therapie (ET). Verder heb je naast je diploma ET een geaccrediteerd diploma medische basiskennis (als je lichaamsgericht werkt) of psychosociale basiskennis (als je gespreks-georiënteerd werkt) behaald, welke voldoet aan de Plato-eindtermen. De door ons geaccrediteerde beroepsopleidingen vind je op onze website. VVET-leden komen in aanmerking voor vergoeding door zorgverzekeraar(s).

Geïnteresseerd?  Meld je dan aan via onze website www.vvet.nl/aanmeldformulier.

contactgegevens VVET
-  secretariaat@vvbet.nl
-  06 50 44 68 25
-  www.vvet.nl
-  https://www.facebook.com/beroepsverenigingvvet
-  https://nl.linkedin.com/company/vvet
-  https://twitter.com/VVET_nl

Verbond Van Beroepsbeoefenaren Energetische Therapie (VVBET)
Bij de stichting Verbond Van Beroepsbeoefenaren Energetische Therapie zijn energetisch therapeuten aangesloten die een diploma ET op Hbo-niveau:
- 1-jarige 60 EC's (+MBK/PsBK Plato-eindtermen)
- 2-jarige 120 EC's  
-  3-jarige 180 EC's
door een ons geaccrediteerde beroepsopleiding hebben. De door ons geaccrediteerde beroepsopleidingen vind je terug op onze website. Deze energetisch therapeuten komen niet in aanmerking voor vergoeding door zorgverzekeraar(s).

Ben je student aan een van de door ons geaccrediteerde beroepsopleidingen? Dan kun je aanmelden bij de VVBET.

Geïnteresseerd?  Meld je dan aan via onze website www.vvbet.nl/aanmeldformulier of stuur een mail naar secretariaat@vvbet.nl.

contactgegevens VVBET
-  secretariaat@vvbet.nl
-  06 50 44 68 25
-  www.vvbet.nl
-  https://www.facebook.com/StichtingVVBET/
-  https://nl.linkedin.com/company/vvbet
-  https://twitter.com/VVBET_nl