VIV | Vereniging Integrale Vitaliteitkunde

Erkent accreditaties van KTNO als:
- Bij- en nascholingen
- Modules (erkenning als bij- en nascholing)
- Vakopleiding (erkenning geeft mogelijkheden voor toelating)

Omschrijving
Het is de missie van de VIV om een beweging in gang te zetten, waarbij wij niet meer denken in termen van ziektekosten maar in vitaliteitkunde. Wij willen een bijdrage leveren om alternatieve geneeskunde te transformeren naar complementaire zorg. Een situatie waarin reguliere zorg nauw samenwerkt met complementaire en informele zorg om tot de beste kwaliteit van leven te komen voor de cliënt/patiënt tegen de juiste kosten en met behoud van de menselijke maat. De VIV is sinds 1999 de beroepsvereniging voor professionele therapeuten die integrale werkmethodieken gebruiken. Onder integraal werken verstaan we een geïntegreerde aanpak waarbij aandacht is voor zowel de fysieke, emotionele, mentale en spirituele kant van het leven. De VIV rekent een breed spectrum van zorgverleners tot haar leden waaronder professionals die werken volgens methodieken als natuurgeneeswijzen, psychosociale geestelijke begeleiding, lichaamsgerichte therapieën of homeopathie. De VIV ziet het als haar taak de belangen van haar leden in alle aspecten te behartigen. Dat doen we door bekendheid te geven aan vitaliteitkunde of een van de hierboven omschreven deelvakgebieden en het VIV-ledenregister open te stellen voor wie de vitaliteitkunde of een van de deelvakgebieden op deskundige wijze uitoefent (volgens VIV-richtlijnen en inzichten). Ook spannen we ons in voor de normering voor opleidingen in de vitaliteitkunde of een van de deelvakgebieden en stellen we regels in voor een verantwoorde beoefening van vitaliteitkunde of een van de deelvakgebieden door de geregistreerde VIV-leden en door toezicht te houden op de naleving daarvan (conform de beroepscode en het klachten- en tuchtreglement); Bovendien onderhouden we contacten met de overheid en andere disciplines en sluiten we overeenkomsten met zorgverzekeraars en verzekeringsmaatschappijen.

Toelatingscriteria
Er kan een VIV-lidmaatschap aangevraagd worden indien er minimaal 1 door VIV erkende beroepsopleiding op HBO-niveau (in de complementaire zorg) van minimaal 160 contacturen is gevolgd en deze opleiding is afgesloten met een diploma. >> Let op: hiermee wordt niet een MBK/ PSBK opleiding bedoeld, maar een vakgerichte/ therapeutische/ complementaire opleiding.) Van het toekomstig lid wordt verwacht dat reeds enige ervaring is opgedaan in het complementaire werkveld. Op de pagina Toelatingsprocedure is het aanvraagformulier alsmede alle informatie rondom het lidmaatschap te vinden. Hier vind je een lijst van de opleidingen die in het verleden een accreditatie hebben verkregen van de VIV. Sinds april 2016 accrediteert de VIV niet meer zelf, maar nemen we accreditaties over van de SNRO, SKB, CPION, SKJ en KTNO. NB. Leden die vergoed willen worden door zorgverzekeraars dienen minimaal over een MBK / PSBK diploma te beschikken. Dit is een eis voor voor het in aanmerking komen voor vergoedingen van zorgverzekeraars. Beschik je over de vereiste medische of psycho-sociale basiskennis omdat je een reguliere HBO of WO opleiding hebt gevolgd aan een hogeschool of universiteit? Check dan hier of je in aanmerking komt voor vrijstelling van MBK /PSBK.