Menu
Postbus 510
3500 AM Utrecht

MBOG | Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde

Erkent accreditaties van KTNO als:
- Bij- en nascholingen
- Modules (erkenning als bij- en nascholing)
- Modules (erkenning geeft mogelijkheden voor toelating)
- Vakopleiding (erkenning geeft mogelijkheden voor toelating)

Toelatingscriteria
KTNO benadrukt dat het op geen enkele manier de bedoeling kan zijn dat opleiders nieuwe accreditatie kosten moeten maken puur vanwege het feit dat twee verenigingen fuseren en/of een eigen opvatting over kwaliteit erop nahouden. Opleiders in complementaire zorg willen één procedure voor accreditatie. KTNO levert die procedure en elke vereniging kan erkenning markeren of afwijzen middels een gratis account bij KTNO.