Menu

CAT | Complementair Aanvullende Therapeuten

Erkend accreditaties van KTNO als:
- Bij- en nascholingen
- Modules (erkenning als bij- en nascholing)
- Modules (erkenning geeft mogelijkheden voor toelating)
- Vakopleiding (erkenning geeft mogelijkheden voor toelating)

Omschrijving
Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten (Stichting CAT) is een multidisciplinaire beroepsorganisatie met een gelaagd register erkend door zorgverzekeraars en het RBCZ en toegankelijk voor alle therapeuten. In Stichting CAT is sprake van 2 lagen in het register. --- Een laag voor aanvullende therapeuten die voldoen aan de PLATO norm en een HBO vakgerichte opleiding hebben afgerond -- Een laag voor aanvullende therapeuten die voldoen aan de PLATO norm en een MBO vakgerichte opleiding hebben afgerond Voor de MBO therapeuten geldt dat de behandelingen door minder zorgverzekeraars worden vergoed dan voor de HBO therapeuten, aansluiting bij het RBCZ is tevens alleen beschikbaar voor HBO therapeuten. Stichting CAT werkt volgens een eigen gedachtegoed en met een eigen visie. Er wordt gestreefd naar een lage prijs en een gemakkelijke en directe omgang met de therapeuten. Als stichting is er geen sprake van een ledevergadering of een verenigingsstructuur, wel kunnen CAT-therapeuten contact opnemen met het bestuur zelf. Stichting CAT heeft vakgroepen waar therapeuten in geplaatst worden en elke vakgroep heeft haar eigen manier van werken en kwaliteitsbewaking. Op onze website www.catcomplementair.nl is te zien hoe wij werken en wie wij zijn. Stichting CAT werkt ook samen met het Collectief Alternatieve Therapeuten, een andere divisie waar aanvullende therapeuten die niet voldoen aan de opleidingseisen zich tevens kunnen aanmelden.

Toelatingscriteria
Door het gelaagd register kunnen alle complementaire therapeuten zich aanmelden. Echter om in aanmerking te komen voor vergoeding dient een therapeut te voldoen aan de PLATO norm en een afgeronde HBO of MBO vakgerichte opleiding te hebben afgerond. -- Een HBO opleiding dient een door Stichting CAT erkend diploma te hebben of anders een diploma te hebben dat geaccrediteerd is voor tenminste 120 ECTS. Erkende diploma's zijn ook te zien op onze website -- Een MBO therapeut dient een afgeronde MBO opleiding te hebben die in ieder geval geaccrediteerd is als vakopleiding door het KTNO. Voor diploma's die onduidelijk zijn of waarvan het aantal ECTS niet bekend is, wordt per geval bekeken in welke laag van het gelaagd register de therapeut ingedeeld kan worden. Voor contact - Email: catcollectief@gmail.com - Tel (werkdagen 10:00-12:00): 06-45096622