Menu

inactief Specialist PTSS en zingeving module 3 van 3

Veelkant
soort

Module

niveau

HBO

kosten

Tussen €1000 en €2500

duur scholing

6 maanden

studie belasting

240 uur (8.5 ECTS)

studenttevredenheid
Bekijk waardering
PTSS doorbreken via zelfregie, zinvinding, transformatie en zelfherstel

Ogenschijnlijk eenvoudige situaties of juist heel complexe situaties kunnen worden tot een zoektocht naar de juiste aanpak in jouw eigen praktijk. In deze module leer je door de warboel van diagnoses, stempels, stigma’s en overtuigingen heen de kern te pakken te krijgen van de oorzaak van de betreffende PTSS.
Een waardevolle competentie, omdat juist de mensen die hiermee te kampen hebben, vastlopen bij de reguliere hulpverlening, omdat ze zich niet gehoord voelen of zich niet herkennen in de (soms in veelvoud) gestelde diagnose. Ook worden de daarmee gepaard gaande levensvragen niet herkend en adequaat begeleid.
De gevolgen zijn niet te overzien. Depressie, eetstoornissen, slaapstoornissen, chronische fysieke klachten, algeheel disfunctioneren tot conversie of psychose als uiteindelijk gevolg.
Na deze module schrik je niet meer terug van deze complexiteit, en juist in geval van een ogenschijnlijk eenvoudige burnout of boreout, weet je de onderliggende complexiteit te onderkennen.
Je leert transformatie en ritueel toe te passen bij PTSS, zodat de cliënt kan komen tot zinvinding en een nieuwe richting in zijn of haar bestaan bewust wordt.
Natuurlijk zul je ook in deze module tijdens de praktijkdagen voldoende kunnen oefenen in het verduidelijken en versimpelen van deze complexiteit voor jouw cliënt, zodat deze komt tot zelfherstel.
Door middel van studieopdrachten, intervisie, een casus uitwerking, reflectieverslagen en het interactief werken op de praktijkdagen ontwikkel je je vaardigheden op dit gebied en ontwikkel je ook je eigen identiteit.
Mogelijk ontdek je in deze module dat je zelf ook een PTSS hebt. De leercounseling is dan een zeer nuttig middel om hier meer inzicht in te krijgen.
Aan het eind van deze module presenteer je aan je medestudenten en de docent je ontwikkeling en groei waarbij je verschillende elementen van deze module creatief integreert in de presentatie.

Literatuur:
Verlieskunde, H. de Mönnik, Reed business Education
Gezichten achter de DSM, V. Busato e.a., Hogrefe
Psychologie Een inleiding, P.G. Zimbardo e.a., Pearson
DSM 5, R. van Deth, Bohn, Stafleu en van Loghum


Afrondend examen Vakopleiding PTSS en zingeving
De opleiding wordt afgerond door een leercounseling te doorlopen (eigen kosten) gedurende de opleiding. Van de leercounseling wordt een reflectieverslag toegevoegd, en een eindverslag aan het portfolio van module 1, 2 en 3.
Het examen wordt afgenomen in de vorm van een eindgesprek over het volledige portfolio met de docent, een collega uit het complementaire veld en een ervaringsdeskundige.
Startdata
08-01-2020 | 19-08-2020
KTNO ID
K10876
Startdatum accreditatie
01-08-2019
Einddatum accreditatie
01-08-2020
Erkenning door
Categorieën
Vakinhoudelijk
     Natuurgeneeskunde
     Psychosociale begeleiding
Therapeutische vorming
     Anamnese / diagnostiek
     Filosofie en levenskunst
     Beroepsethiek
     Medische kennis
     Psychosociale kennis
Vakgebieden
Relatietherapie
Coaching
Leefstijlcoaching
Loopbaancoaching
Mental coaching
Vitaliteitscoaching
Kindercoaching
Counselling
Verlies- en rouwverwerking
Mindfulness
Traumaverwerking
Healing
Psycho-energetische therapie
Spiritualiteit
Hypnotherapie
Meditatie
Bio-energetica
Voedingsadvies
Hypnotherapie
Darmtherapie
Psychosociale begeleiding
Stressmanagement
Leervorm
Klassikaal
Aangeboden sinds
2019
Specificatie module
Maakt onderdeel uit van een breder opleidingskader
Subthema's
Anatomie, Fysiologie, Pathologie
Instapniveau
Specialistische kennis en/of ervaring als zorgverlener vereist
Groepsgrootte
1 - 10
Afrondend examen
Ja
SBU Opbouw
Klassikaal: 72 uur
Online contact: 5 uur
Praktijkoefening: 3 uur
Intervisie: 12 uur
Toetsing en examen: 8 uur
Zelfstudie: 140 uur
Totaal: 240 uur
toon alle informatie
Keulenstraat 10
7418 ET Deventer

Docenten (1)

  • Felice Visser

    3 scholingen