Menu
  • Actief sinds: 2012
  • Aantal scholingen: 4

Spelkunst Coaching & Training

Wij helpen jou graag, om je in jouw beroep als therapeut, coach, leerkracht, pedagogisch professional, beroepsopvoeder of hulpverlener door te ontwikkelen in je vak. De thema’s van onze masterclasses en scholingen sluiten aan op actuele, pedagogische en zorgvraagstukken.

Spelkunst werkt via spel, kunstzinnig werk en verhaal. Naast onze individuele diagnostiek en begeleiding bieden wij nu ook een nieuw concept: het sociaal therapeutisch Atelier. Elk kind wordt vanuit diens individuele vraagstelling persoonlijk begeleid in de groep, direct in het sociale proces.

Spelkunst is een samenwerking van onafhankelijke deskundigen gedreven werkend vanuit een gemeenschappelijke visie en holistisch mensbeeld, in vol respect voor de uniciteit van elke mens. Wederzijds vertrouwen is in dit werk cruciaal. De kracht van onze samenwerking: onze expertise is zowel overlappend als aanvullend, en juist daardoor zo optimaal dienstbaar aan de vraag die ons gesteld wordt. Elke begeleidingsvorm is steeds maatwerk. Spelkunst biedt hulp aan kinderen, jongeren, ouders en beroepsopvoeders bij opvoedings- en ontwikkelingsvragen. Ook volwassenen met levensloopvragen zijn welkom.

Spelkunst Coaching, Therapie & Training biedt:

- masterclasses en bij-/nascholing (maatwerk) voor therapeuten, coaches, beroepsopvoeders & -teams in de hulpverlening, zorg, onderwijs en kinderopvang;
- coachen van professionals en studenten in opleiding;
- pedagogische coaching, advies & begeleiding aan (beroeps)opvoeders;
- individuele therapie voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (hulp-/levensloop) vraag.

Docenten (2)

  • Marieke Sprangers

    0 scholingen


  • Jacobine Noordsij

    4 scholingen