Menu
  • Actief sinds: 2011
  • Aantal scholingen: 7

Shiatsu Scholingscentrum

De Missie
is het leren van Shiatsu voor iedereen toegankelijk te maken, waarbij kwaliteit en professionaliteit voorop staan.

De Visie
is tijdens een inspirerende en motiverende scholing studenten op te leiden tot shiatsubeoefenaar of -therapeut. De verschillende scholingen zijn intensief met veel persoonlijke aandacht die ruimte biedt aan iedere student om zich vanuit zijn of haar mogelijkheden te ontwikkelen.

Shiatsu Scholingscentrum zet haar opleidingen, cursussen en workshops volgens de richtlijnen van de Namikoshi Shiatsu Europa te Madrid op. Shiatsu Scholingscentrum is in 2018 begonnen met het geven van scholingen vanuit de behoefte belangstellenden kennis en ervaring mee te geven in het uitoefenen van de Namikoshi shiatsutechniek.

Docenten (1)

  • Karin Wettstein

    0 scholingen