Ik ben hier als...

Menu
  • Actief sinds: 1992
  • Aantal scholingen: 46

Instituut voor Kleurenpunctuur

Instituut voor Kleurenpunctuur organiseert cursussen en workshops in kleur- en lichttherapie. Als doelstellingen gelden: - Kleur- en lichttherapie en de kennis van de invloed van licht en kleur op onze gezondheid te bevorderen. - Vakbekwame therapeuten op te leiden in de kleurenpunctuur (kleur-en lichttherapie). - Bij- en nascholingen in kleur- en lichttherapie aan te bieden op HBO-niveau. Het instituut tracht haar doel te verwezenlijken door: - Een beroepsopleiding voor therapeuten op HBO-niveau aan te bieden. - Het organiseren van workshops en cursussen als scholing en bij- en nascholingen. - Begeleiden van de individuele ontwikkeling van de therapeut tijdens de opleiding en erna (d.m.v. supervisie).

Scholingen

Geaccrediteerd
Inactief

Docenten (5)