inactief Opleiding Intuïtieve opstellingen en systeemopstellingen

Inspiratie College
soort

Bijscholing

niveau

HBO

kosten

Tussen €1000 en €2500

duur scholing

11 maanden

studie belasting

220 uur (8 ECTS)

studenttevredenheid
Bekijk waardering
De opleiding Intuïtieve opstellingen en systeemopstellingen is een prachtige opleiding welke een systemische benadering geeft van het oplossen van problemen. De opleiding is bedoeld voor mensen met een mensgericht beroep. Door deze methodiek te integreren in de dagelijkse praktijk, tezamen met de methodiek(en) waar je tot nu toe in bent opgeleid, geeft een prachtig kader waarbinnen vele mogelijkheden ontstaan om, zowel het individu als het systeem, te begeleiden en te coachen op diepere lagen.
Veel problemen en blokkades vinden hun oorsprong in het systeem van herkomst. Deze worden vanuit het systeem energetisch  en intuïtief waargenomen en kunnen op diep niveau in beweging worden gebracht.
Het mooie daarbij is dat door op deze niveaus energie in beweging worden gebracht op fysiek niveau veelal veranderingen kunnen worden waargenomen. Psychologisch geeft de systemische benadering inzicht welke nodig is om veranderingen tot stand te kunnen brengen en energetisch stelt het mensen in staat om werkbare oplossingen te vinden waar ze voorheen niet toe in staat waren.
In alle systemen waar mensen deel van uitmaken, bestaan/ontstaan trauma’s en patronen. Je krijgt inzicht in de patronen en symptomen, welke zich uiten in het gedrag, emoties en denken van de cliënt. Welke verstrikkingen leiden tot welke psychische en emotionele problemen? Meer generationele patronen worden zichtbaar, waardoor een scala aan interventies mogelijk wordt om  het systeem te begeleiden, waardoor het systeem zichzelf kan helen.  Ieder systeem streeft naar genezing, heling en balans.
Vanaf de start van de opleiding begeleid je opstellingen, ook in intervisiebijeenkomsten. We oefenen veel. Vanaf dag één leer je objectief, zonder interpretatie en met respect voor het gehele systeem, systemisch waar te nemen en te interveniëren.
In systeembenadering gelden andere ordeningen en wetten dan op het individueel psychologisch niveau. Naast het individueel coachen leer je de hulpvraag systemisch te benaderen. Intuïtief en fenomenologisch waarnemen, in combinatie met de technieken van het systemisch coachen worden aangeleerd en geoefend.
Na voltooiing van de opleiding kun je zelf opstellingen begeleiden individueel als in een groep. Je bent vakbekwaam en weet hoe je het geleerde in de praktijk brengt.
Je kan een genogram maken, belangrijke dynamieken/verstrikkingen onderscheiden en deze begeleiden in een opstelling.
Je hebt kennis van de werking van systemen en de drie verschillende geweten (persoonlijk- groeps en - spiritueel geweten) van het familiesysteem.
Je leert een nieuw perspectief te openen door essentiële vragen te stellen over het (Familie) systeem, waardoor de cliënt inzicht krijgt in haar/zijn systemische positie.
Je kan patronen uitleggen en de cliënt bewust inzicht geven in zijn of haar -tot dan toe- onbewuste (systemisch) patronen/verstrikkingen.
Je leert systemische interventies toe te passen en het uitspreken van wordings, ook wel kernzinnen genoemd. Deze kernzinnen geven ruimte en ontlading aan de verstrikkingen en zetten de energie in beweging. Het werkt bevrijdend en inzichtgevend!
Startdata
30-11--0001 | 19-08-2023
KTNO ID
K12706
Startdatum accreditatie
01-10-2022
Einddatum accreditatie
31-10-2023
Erkenning door
Categorieën
Therapeutische vorming
     Anamnese / diagnostiek
     Filosofie en levenskunst
     Psychosociale kennis
Vakgebieden
Lichaamsgerichte psychotherapie
Diagnostiek
Mental coaching
Familieopstellingen
Mind-body interventies
Diagnostiek
Healing
Spiritualiteit
Oplossingsgerichte therapie
Psychosociale begeleiding
Leervorm
Klassikaal
Aangeboden sinds
2022
Subthema's
Psychopathologie
Instapniveau
Algemene kennis en/of ervaring als zorgverlener vereist
Groepsgrootte
10 - 25
Afrondend examen
Ja
SBU Opbouw
Klassikaal: 80 uur
Intervisie: 44 uur
Toetsing en examen: 8 uur
Zelfstudie: 88 uur
Totaal: 220 uur
toon alle informatie
't Louwtje 7
2691KR 's-Gravenzande

Docenten (2)

  • Tessa van Rossen

    0 scholingen


  • Marion Groenendal

    0 scholingen