Ik ben hier als...

Menu


Iljitsj van Kessel

Specialisaties

Integrale massage - Holistische massage - Diepe bindweefselmassage - Holistic Pulsing - Emotional Release - Body Core Alignment - Spirituele begeleiding - Bewustwording & Zelfonderzoek (Oosters en Westerse stromingen) - Bio energetische integratie

Persoonsbeschrijving

Iljitsj heeft jarenlange ervaring met massage en het begeleiden van mensen bij bewustwordingsprocessen binnen Positive Touch. Als onderdeel daarvan heeft hij de opleiding integrale massage opgericht waarin Oosterse en Westerse stromingen van massage met elkaar zijn gecombineerd tot een geïntegreerde manier van werken waarbij de bodymind een centrale plaats inneemt. Daarnaast heeft Iljitsj ook andere trainingen (waaronder Body Core Alignment) ontwikkeld begeleid hij mensen ook door middel van individuele sessies in zijn praktijk met uiteenlopende vraagstukken voor heelwording, bewustwording, trauma healing en persoonlijke ontwikkeling. Zijn insteek daarbij is steeds mensen in hun kracht te zetten en hun eigen dynamieken te laten doorgronden waardoor mensen worden ondersteund tot transformatie en heelwording van binnenuit waardoor zij oude spanningen en patronen los kunnen laten, weer in hun kracht kunnen komen en nieuwe wegen in kunnen slaan. Kernpunten in zijn manier van werken zijn: Analytisch, inventief, creatief, een mensenmens, doortastend, ruimtegevend en het scheppen van een ruimte waarbinnen mensen zichzelf kunnen exploreren.